Dyslexievriendelijk Onderwijs

 


"slimmer dan je baas,
dyslexie op het werk"

Valk&Uil biedt ondersteuning aan (jong) volwassenen met dyslexie.
In de praktijk zijn dit mensen die het idee hebben dat hun dyslexie ermee te maken heeft, dat iets niet lekker loopt, beter kan, beter zou moeten kunnen. Ook studerenden op ROC, Hoge School of Universiteit.
Zij lopen er vaak tegen aan dat het vele lezen, maar vooral het schrijven van scripties een grote uitdaging is.

De laatste 10 jaar is er veel verbeterd. Dyslexie heeft veel aandacht gekregen. De begeleiders van dyslectische kinderen hebben gouden tijden beleefd. De voorzieningen zoals extra tijd bij toetsen maakt het zelfs aantrekkelijk om een dyslexieverklaring te bezitten. Dit heeft absurde vormen aangenomen.

Valk&Uil constateert echter dat er nog onvoldoende aandacht is voor de eigenlijke oorzaak van dyslexie: de andere cognitieve- en leerstijl.
"U lijkt mij beter te kennen dan wie ook" Zij een coach klant (HBO'er) . Bij een ROC studiedag voor docenten raakte een dyslectische docent emotioneel van de herkenning.

Docenten die anders leren kijken, herkennen opeens de kenmerken en de behoeften. Kleine aanpassingen in hun lesvorm worden zeer gewaardeerd door de doelgroep.
Engelse en Amerikaanse kenners van het dyslexievriendelijke onderwijs beweren dat iedereen baat heeft bij dergelijke aanpassingen.

Wat is er mogelijk?

Valk&Uil biedt aan U te informeren over de "alternatieve" kijk op dyslexie; Hoe zet je nog beter in op de mogelijkheden van de dyslectische student. Welke vorm van ondersteuning werkt? Hoe kunnen docenten een bijdrage leveren? Vele vormen zijn reeds uitgeprobeerd: seminars, workshops, etc.

In de afgelopen jaren heeft Valk&Uil haar cursus "studeren met dyslexie" geschikt gemaakt voor een laaggeletterde doelgroep: ALIPPE.
Het docentenboek en een studentenboek wordt als zeer gestructureerd en aantrekkelijk vormgegeven gekarakteriseerd. Het is materiaal waar een MBO zo mee uit de voeten kan. Ook op een HBO wordt het materiaal gebruikt.

Heb je interesse? mail dan naar "info apestaartje valkenuil punt nl" of bel: 0418 592354