Dyslexie

 


Ervaringen

De definities die in Nederland worden gehanteerd gaan diep in op het moeizaam leren lezen en schrijven.

Dit is een gegeven. Het lezen zal altijd langzamer blijven gaan en het schrijven zal ook wel nooit vlekkeloos worden.

Ervaringen zoals hier beschreven gaan over die dingen die volwassenen met dyslexie daarnaast bij zichzelf óók als typisch dyslectisch vinden.

Dyslexie is niet voor iedereen hetzelfde. Ook hebben sommige mensen juist extra geïnvesteerd om bijvoorbeeld planning onder controle te krijgen. Zij noemen dit bij zichzelf als kwaliteit.


Iedere opsomming is gevaarlijk. Er komen dan van anderen de bekende verwijten: "dat heb ik ook!" of "dan kan je iedereen wel dyslectisch noemen" of "je moet toch niet denken dat alles met je dyslexie te maken heeft."


Het zijn kenmerken waarmee mensen met dyslexie zich "anders" voelen dan hun omgeving. En zij beleven bij uitwisselen van deze ervaringen onderling veel meer herkenning op deze punten dan met andere mensen in hun omgeving. Het anders zijn is altijd aanwezig. Het is niet even uit te schakelen.


  • Anders waarnemen (tijd, gezichten, patronen)
  • Moeizaam automatiseren
  • Andere vaardigheden inzetten
  • Geheel overzien (meerdere perspectieven)
  • "Beeld" (idee, sfeer) omzetten in verhaal.
  • Verhaal omzetten in "beeld".

 Dyslexic Advantage shares author and Hollyood screenwriter Max Brooks' testimony to Congress about what it means to have dyslexia and the importance of taking action. For transcripts of the full committee hearing visit: http://science.house.gov/hearing/full...